Готовые шпоры, шпаргалки
Готовые
шпаргалки


Завалам.НЕТ
 
   Шпаргалки


Комплекты шпаргалок отмеченные free можно скачать бесплатно


   Смотри также

   Магазин шпаргалок
Продай свои шпоры получи 100 р. на мобильный или Web-money подробнее

Поиск 
 
например: Первое эволюционное учение Ж.Б. Ламарка

Шпоры шпаргалки по численным методам

Шпаргалки и шпоры по численным методам

1
        cкачали: 8    комментарии: 0

Шпоры численные методы на украинском языке

 Содержание комплекта
1. Наближені числа, їх абсолютні і відносні похибки.
2. Основи теорії похибок, класифікація похибок, джерела похибок.
3. Пряма і обернена задачі теорії похибок.
4. Похибки в арифметичних обчисленнях. Джерела виникнення похибок.
5. Точні і наближені методи розвязання систем лінійних алгебраїчних систем.
6. Поняття точних методів розвязання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Гауса: схема єдиного ділення.
7. Поняття точних методів розвязання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Гауса з виділенням головного елементу матриці.
8. Поняття точних методів розвязання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод Крамера. Метод оберненої матриці.
9. Обчислення визначників застосуванням метода Гауса.
10. Загальна задача інтерполювання, Чебишевська система функцій.
11. Інтерполювання у випадку рівновіддаленихвузлів: перша інтеполяційна формула Ньютона.
12. Інтерполювання у випадку рівновіддаленихвузлів: друга інтеполяційна формула Ньютона.
13. Інтерполяційний поліном Лагранжа. Побудова полінома Лагранжа для функції, значення якої по-дано таблицею.
14. Використання інтерполяційних формул для обчислення похідних.
15. Поняття численого диференціювання. Формули численого диференціювання.
16. Використання рядів Тейлора. Оцінка похибки при використанні рядів Тейлора.
17. Обчислення визначеного інтегралу. Квадратурна формула.
18. Квадратурні формули з рівновіддаленими вузлами: формула трапецій.
19. Квадратурні формули з рівновіддаленими вузлами: формула парабол(Симпсона).
20. Квадратурні формули з рівновіддаленими вузлами: формула Ньютона.
21. Інтегрування за допомогою степеневих рядів.
22. Побудова інтерполяційної функції. Системи Чебишова. Основні напрямки використання теорії ін-терполяції.
23. Поліноми Ньютона. Залишковий член формули Ньютона. Точність інтерполяції.
24. Задача Коші для звичайних диференціальних рівнянь.
25. Інтегрування диференціальних рівнянь за допомогою рядів: метод послідовного диференціювання.
26. Інтегрування диференціальних рівнянь за допомогою рядів: метод послідовних наближень.
27. Метод Ейлера для наближеного розвязання звичайних диференціальних рівнянь.
28. Метод Рунге-Кута для наближеного розв’язання звичайних диференціальних рівнянь.
29. Метод Адамса для наближеного розвязання звичайних диференціальних рівнянь.
30. Поняття про різницеві методи розвязання звичайних диференційних рівнянь. Метод Ейлера.
31. Різницеві методи апроксимації похідних.
32. Формули Ньютона-Котеса та метод прямокутників у чисельному інтегруванні.
33. Формули Ньютона-Котеса та метод трапецій у чисельному інтегруванні.


 


© Завалам.НЕТ, 2007—2024